جلسه آموزشی با حضور کارشناسان استانداری تهران در ساختمان شورای اسلامی باقرشهر برگزار شد.
 
 
به گزارش شورای اسلامی باقرشهر؛ در راستای آموزش اعضای شورای اسلامی باقرشهر و قیامدشت جلسه آموزشی با حضور کارشناسان و مسئولین امورشهری و شوراهای استانداری تهران برپا شد.
 
در این جلسه ارزیابی عملکرد شوراها، ابلاغ گزارشات قبلی و رفع نواقصات قانونی و رویکردهای پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.
 
این جلسه آموزشی با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی باقرشهر، شورای اسلامی قیامدشت و مسئولین امور شهری و شوراهای استانداری تهران در ساختمان شورای اسلامی باقرشهر برپا گردید.
 
 
photo ۲۰۱۹ ۰۶ ۲۳ ۱۷ ۳۴ ۲۱

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید