امروز در مورخ 1399/7/14 ساعت 8 صبح  جلسه  رسمی عادی شماره 306 شورای اسلامی باقرشهر با حضور اعضای شورای اسلامی باقرشهر، مصوبات در 14 بند برگزار و تصمیماتی در خصوص موضوعات صورتجلسه گرفته شد.

به مناسبت روز ۳۱ اردیبهشت ماه ، روز اهدای عضو از تعدادی از خانواده های ایثارگر باقرشهر توسط مدیریت شهری تجلیل به عمل امد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی باقرشهر ؛ رئیس و اعضای شورای اسلامی در پیامی روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات را به دست اندرکاران پرتلاش این حوزه تبریک گفتند.

نظرسنجی وب سایت

عملکرد دوره پنجم شورای اسلامی شهر را تاکنون چگونه ارزیابی می کنید ؟